Stel vraag in forum      
Index | Forum: () | Index forum | Nieuwe berichten
 

Het SCDiet

Het bewijzen van de effectiviteit van het Specifieke Koolhydraten Dieet bij mensen met darmontstekingen is nagenoeg onmogelijk, omdat aan dergelijke studies zeer hoge eisen gesteld worden. Meer hierover.
We kunnen echter wel de theorie achter het SCDiet zeer aannemelijk maken door te verwijzen naar verschillende wetenschappelijke studies die in verschillende medische journals gepubliceerd zijn. Het betreft hier studies over het elementaire dieet. Het elementaire dieet is een kunstmatig dieet dat voorverteerde voedingsstoffen bevat. De gelijkenis van het elementaire dieet met het SCDiet is zeer groot.
Zie hieronder hoe aannemelijk is te maken dat het SCDiet in bepaalde gevallen werkt:

 1. Het elementaire dieet werkt
  Er bestaat reeds een dieet, dat wanneer het gevolgd wordt door Crohn patienten, - vaak binnen een week - remissie als gevolg heeft.
  Remissie betekent dat alle ziekteverschijnselen verdwenen zijn.
 2. Het elementaire dieet is met wetenschappelijke studies onderbouwd
  De eerste studies dateren uit de jaren zeventig ! Raar dat uw arts u dit nooit verteld heeft.
  Deze studies wijzen ook uit dat het dieet effectiever is dan prednison !
 3. Het elementaire dieet lijkt heel erg op het SCDiet
  Het elementaire dieet is eigenlijk een restrictievere versie van het SCDiet. Waar bij het SCDiet alleen bepaalde koolhydraten beperkt worden, worden in het elementaire dieet ook bepaalde vetten en eiwitten beperkt.
  Bij het SCDiet kunt u van de verschillende koolhydraten (enkelsuikers, dubbelsuikers en suikerketens) alleen de enkelsuikers eten, oftewel de meest elementaire (ondeelbare) koolhydraten. Er is nagenoeg geen beperking op het gebied van vetten en eiwitten.
  Het elementaire dieet gaat hierin echter verder en hier mag u van de koolhydraten alleen de enkelsuikers, van de vetten alleen de korte-ketenvetten en van de eiwitten alleen de aminozuren. Bij het elementaire dieet worden dus alleen elementaire voedingsstoffen toegestaan.
 4. De darmen zijn niet verantwoordelijk voor het verteren (splitsen, oftewel elementair maken) van vetten en eiwitten.
  Als we het verteringsproces verder bekijken komen we tot de ontdekking dat van de drie voedselgroepen (koolhydraten, vetten en eiwitten) alleen de koolhydraten (in feite zelfs alleen de dubbelsuikers) door de darmwandcellen verteerd worden. De vetten en eiwitten worden namelijk reeds door de enzymen in de maagsappen en de sappen van de alvleesklier verteerd. Voor de koolhydraten en specifiek de disacchariden, oftewel dubbelsuikers, zijn de cellen van de darmwand nagenoeg exclusief (in het speeksel bevindt zich ook een hoeveelheid koolhydraatverteringsenzymen) verantwoordelijk. Deze vingervormige cellen (vili) in de darmwand produceren namelijk de enzymen die nodig zijn om dubbelsuikers (lactose, maltose, sucrose) te splitsen in enkelsuikers (galactose, glucose, fructose).
 5. De darmen zijn ontstoken
  Bij een patient die de ziekte van Crohn heeft is de darmwand ontstoken. Het is dus logisch om de darmen te ontzien. Net zoals u bij een ontstoken schouderspier even niet gaat tenissen. Hoe kunnen we de darmwand ontzien ? Door eerst even te herhalen wat de primaire funktie van de wand van de dunne darm is: Het verteren van koolhydraten. De darmwandcellen zijn hier verantwoordelijk voor. U zult dus begrijpen dat de ontstoken darmwandcellen niet genoeg enzymen kunnen aanmaken om de dubbelsuikers te verteren. We kunnen de darmen dus ontzien door van de koolhydraten alleen de voorverteerde enkelsuikers te eten. Deze hoeven namelijk niet verteerd te worden en kunnen direct opgenomen worden door de darmwand. De enkelsuikers bevinden zich o.a. in fruit, honing en noten.
 6. Om de darmwand te ontzien, moeten we bepaalde groepen koolhydraten limiteren
  Dit betekent: Geen dubbelsuikers of suikerketens meer eten, maar slechts de elementaire koolhydraten: Enkelsuikers.
  Ziehier. We zijn nu vanaf het elementaire dieet gekomen tot een minder restrictief dieet: Een dieet waarin alleen de koolhydraten elementair moeten zijn, terwijl de vetten en eiwitten ook niet-elementair gegeten mogen worden. We hebben namelijk gezien dat de (ontstoken) darmwand slechts verantwoordelijk is voor de vertering van dubbelsuikers en tevens weten we dat suikerketens (zetmelen) omgezet worden naar dubbelsuikers.
  Het minder restrictieve dieet heet het Specifieke Koolhydraten dieet. Met specifieke koolhydraten worden dan de enkelsuikers bedoeld. Alle dubbelsuikers (bietsuiker, rietsuiker, poedersuiker, bruine suiker en melksuiker oftewel lactose) en suikerketens (alle granen, rijst, aardappelen, mais, pasta's) zijn dus verboden bij dit dieet. Niet-elementaire eiwitten zoals vlees, vis en ei mogen echter wel volop gegeten worden, net als de niet-elementaire vetten zoals die in vlees, olijfolie, kokosolie, kaas en boter. De meeste vruchten en groenten bevatten bovendien alleen enkelsuikers en geen dubbelsuikers of suikerketens.

De wetenschappelijke studies die aantonen dat het elementaire dieet werkt:

1990: Tien jaar ervaring met het elementaire dieet: 85% v/d patienten na zeer korte periode symptoomvrij
In 1990 wordt een artikel geschreven, waarin de bevindingen beschreven zijn van tien jaar ervaring met het elementaire dieet in de behandeling van de ziekte van Crohn. Het dieet veroorzaakte remissie (symptoomvrij zijn) in 96 van de 113 patienten (85%), onafhankelijk van leeftijd, geslacht, plek of ernstigheid van de ziekte.
Zes maanden na het dieet krijgt 22% van de patienten een terugval. Daarna is er een terugval van de patienten van zo'n 8 tot 10% per jaar. Er was verder geen verschil in de mate en frequentie van terugval te zien tussen de patienten die behandeld waren met prednison of met het dieet.

1991: Elementaire dieet heelt de darmen. Doorlaatbaarheid darmen verbetert significant, 80% v/d patienten binnen een week symptoomvrij
In 1991 is er een onderzoek gedaan naar het effect van het elementaire dieet op de doorlaatbaarheid van de darmen. Actieve ziekte van Crohn kenmerkt zich door een verhoogde doorlaatbaarheid van de darmen (stoffen die normaal door de darmen gefilterd moeten worden, passeren toch de darmen). De mate van doorlaatbaarheid laat zich meten in de urine en ontlasting. 34 patienten krijgen vier weken lang het elementaire dieet voorgeschoteld. Van de 34 zijn er 27 reeds binnen een week symptoomvrij. Na vier weken was er al een significante verlaging van de darmdoorlaatbaarheid te zien. De leukocyten in de ontlasting was verlaagd van 14,2% naar 5,7% en de urinewaarden waren verlaagd van 6,4% naar 3,4%.
Conclusie: Het elementaire dieet is zeer effectief in het verminderen van de darmdoorlaatbaarheid. Bovendien zijn 80% van de patienten binnen een week symptoomvrij

1993: Elementaire dieet en prednison vergeleken: Dieet zeker zo effectief als prednison
In 1993 wordt er een onderzoek gedaan naar de effectiviteit van het zogenaamde elementele dieet ten opzichte van een steroide behandeling (prednison). 13 Crohn patienten hebben vier weken lang alleen maar elementele (*uitleg verderop) voedingsstoffen gegeten. De ziekte activiteit (SEM) daalde gemiddeld van 4,8 naar 1,7. Bij de groep mensen die met prednison behandeld werd, werd een soortgelijke verlaging bevonden: van 5,3 naar 1,9. Na deze vier weken werd met het dieet en de prednison gestopt.
Conclusie: Op de korte termijn is het dieet zeker zo effectief als prednison. Als met het dieet gestopt wordt, is de terugval echter groter en sneller dan bij prednison.

1995: Vergelijking elementaire dieet met prednison: Elementaire dieet werkt significant beter dan prednison
In 1995 wordt er nog een onderzoek gedaan naar de effectiviteit van het elementele dieet in vergelijking met prednison bij kinderen met de ziekte van Crohn. Klinische remissie (in andere woorden: Symptoomvrij zijn) werd behaald in 25 van de 30 patienten die het dieet volgden. Patienten bleven langer in remissie (symptoomvrij) na het volgen van het elementaire dieet dan de patienten die prednison gekregen hadden. De kinderen die het dieet gevolgd hadden, hadden een duidelijk sterkere verlaging van de ziekte activiteit index. Ook waren er meer verandering in de groei van de kinderen die het dieet gevolgd hadden. De concentraties albumin (belangrijk eiwit in het bloed) en haematocriet (rode bloedcellen) was bij de kinderen die het dieet gevolgd hadden significant verbeterd, terwijl er bij de kinderen die prednison gekregen hadden geen verschil was te zien.
Conclusie: Een elementeel dieet is beter dan prednison bij kinderen met de ziekte van Crohn en het verbetert bovendien de groei en de bloedwaarden.

1998: Elementaire dieet is ook succesvol bij Colitis Ulcerosa en werkt beter dan 5-ASA
In 1998 wordt er bij 120 ratten dmv een zuur de darmwand ontstoken. De ratten worden in vier groepen verdeeld. Groep A krijgt geen behandeling, groep B krijgt het elementaire dieet te eten, groep C krijgt 5-ASA (asacol) en groep D krijgt een combinatie van het elementaire dieet en 5-ASA. Na 7 en 14 dagen is heel duidelijk te zien dat de ratten in de groepen B en D het snelst helen en de minste complicaties hebben. Men concludeert dat het elementaire dieet zeer goed helpt en in combinatie met 5-ASA zelfs nog beter.

De conlusie na het lezen van deze studies:
Als we al deze onderzoeken naast elkaar leggen, kunnen we concluderen dat:
Van de ruim tweehonderd onderzochte patienten reageert ruim 80% zeer positief op het elementaire dieet. Bovendien is het zelfs effectiever dan prednison, omdat de bloedwaarden en de groei bij kinderen significant verbeteren terwijl dat bij prednison niet gebeurt.
Na het volgen van het dieet voor een week, zijn de meeste patienten al symptoomvrij (in remissie). Na vier weken beginnen de bloedwaarden (in mijn geval ook) sterk te verbeteren, wat erop duidt dat de ontsteking verdwijnt. Door de toename van rode bloedcellen krijgt de patient ook duidelijk meer energie.
In plaats van prednison kan dus het elementaire dieet voorgeschreven worden. Zeker gezien het feit dat er nul bijwerkingen zijn.
Na het stoppen van het dieet is de terugval gelijk of iets hoger dan na een behandeling met prednison (Dit is trouwens niet helemaal een eerlijke vergelijking, omdat prednison over een veel langere periode afgebouwd wordt, terwijl het dieet na vier weken abrupt gestopt wordt). Dit betekent dus concreet dat u het dieet moet blijven volgen als u vrij van ziekteverschijnselen wilt blijven.

Denkstap/Conclusie 1: "Het elementaire dieet is effectiever en veiliger dan prednison"
Omdat het dieet volkomen veilig is (zonder bijwerkingen), kan het dus ook langer gebruikt worden dan andere medicijnen.

Denkstap/Conclusie 2: "Ik hoeft niet meer ziek te zijn en ik hoef geen medicijnen meer te slikken. Ik hoef alleen maar dit elementaire dieet te volgen".
Het elementaire dieet is niet aan te schaffen in de supermarkten. Uw apotheek moet het echter wel kunnen leveren. Vraag uw arts om het elementaire dieet voor te schrijven. Print dit artikel en de medische studies uit en laat het hem lezen. Ik zie niet in waarom hij dit zal kunnen weigeren. Er is een grote kans dat uw internist deze onderzoeken nog nooit gezien heeft. Ze zijn namelijk relatief recent en zijn dus niet behandeld tijdens zijn studie.

Wat is het elementaire dieet precies ?
Het elementaire dieet is een dieet dat alleen maar voorverteerd voedsel bevat. Er bestaan drie macro-voedingsstoffen: Koolhydraten, eiwitten en vetten. De eetbare koolhydraten bestaan in drie soorten: De enkele suikers, de dubbele suikers en de suikerketens.

Koolhydraten
Het elementaire dieet staat alleen de enkele suikers toe (de monosacchariden). Deze enkele suikers vindt u in fruit, honing, noten en groenten. De dubbele suikers vindt u in bietsuiker, kristalsuiker, suikerriet, stroop en alle andere door mensen gemaakte suikers. De suikerketens vindt u in aardappelen, granen (tarwe, etc), rijst, mais, etc.

Eiwitten
Eiwitten bestaan uit grote ketens van aminozuren. Normaal worden eiwitten in de maag door enzymen gesplitst in aminozuren. In het elemetaire dieet zijn de eiwitten reeds voorverteerd en eet u dus puur de aminozuren.

Vetten
Vetten kunnen uit lange of korte ketens bestaan. In het elementaire dieet worden alleen de korte ketens toegestaan.

Hoe
Het elementaire dieet wordt in vloeibare vorm geleverd door uw apotheek. U kunt hiernaast verder niks eten. Dus er is wel doorzettingsvermogen voor nodig.

Hoe zit het dan met het specifieke koolhydraten dieet

Men neme het elementaire dieet. Men behoudt het restrictieve deel met betrekking tot koolhydraten (alleen enkele suikers en geen dubbele suikers of suikerketens) van het elementaire dieet. Het restrictieve deel met betrekking tot de vetten en de eiwitten verwijderen we.
Wat houden we dan over: Een dieet dat het volgende toestaat:
Nagenoeg alle soorten fruit, veel soorten noten, nagenoeg alle groenten, alle soorten vlees, honing.
Het SCDiet verbiedt: geraffineerde suikers, zoals kristalsuiker, rietsuiker, etc en alle zetmelen zoals die gevonden worden in granen (tarwe, rogge, etc), mais, rijst en aardappelen.

Waarom mogen er wel eiwitten en vetten gegeten worden ?

Van de drie macro-voedingsstoffen is alleen bij koolhydraten de darmwand verantwoordelijk voor de vertering.. Bij eiwitten vindt de vertering reeds plaats in de maagsappen (verteren: splitsen van eiwitten in aminozuren). Bij vetten wordt de vertering (splitsen vetten in korte ketens) verzorgd door de enzymen in de sappen die door de alvleesklier uitgescheiden worden. Omdat bij de meeste mensen met een darmontsteking alleen de darmwand niet meer goed functioneert is het dus vooral belangrijk om onverteerde koolhydraten te vermijden. De eiwitten en vetten worden vanzelf goed verteerd, omdat de darmwand daar niet verantwoordelijk voor is.

Hoe worden koolhydraten verteerd (gesplitst) ?

Enkele suikers (zoals in fruit, honing, noten en groenten) (mono-saccharides) hoeven niet verteerd te worden. Ze zijn namelijk niet meer te splitsen in meer elementaire (kleinere) deeltjes.

Dubbele suikers (di-saccharides) worden verteerd door de enzymen die geproduceerd worden in de darmwand. Voor elk type dubbele suikers is er een apart type enzym nodig. Melksuiker is bijvoorbeeld ook een dubbele suiker (disaccharide) en wordt lactose genoemd. Veel mensen die melk drinken weten echter niet dat melksuiker/lactose niet verteerd kan worden door volwassen mensen, omdat geen enzymen aanwezig zijn om lactose mee te verteren. Dit specifieke enzym lactase, wordt namelijk een paar jaar na de geboorte niet meer geproduceerd door de darmwandcellen.
Kristalsuiker is weer een ander type dubbele suiker, genaamd sucrose. Daar is dus ook weer een apart enzym voor nodig: sucrase.
Deze enzymen (sucrase, lactase, maltase) zorgen ervoor dat de dubbele suikers omgezet worden naar enkele suikers. Alleen enkele suikers passen namelijk door de kleine gaten in de filters van de darmwand.

Suikerketens (zetmelen) (poly-saccharides) worden verteerd (gesplitst) door de enzymen in de sappen van de alvleesklier. Zetmelen worden ook wel amylose genoemd en het bijbehorende enzym heet dus amylase. Na in contact gekomen te zijn met de amylase worden de zetmelen gesplits in dubbelsuikers, genaamd maltose. Nu komen weer de darmwandcellen in actie. Die produceren maltase, wat er voor zorgt dat de maltose dubbelsuikers omgezet worden naar enkelsuikers (fructose, glucose en galactose).
Een belangrijke denkstap: Het eten van zetmelen (aardappelen of brood) is in feite het zelfde als het eten van dezelfde hoeveelheid tafelsuiker. De zetmelen worden milligram voor milligram omgezet naar dubbelsuikers en vervolgens naar enkelsuikers.

Wat gaat er mis als de darmwand ontstoken is ?

Als de darmwand ontstoken is, gaat het fout wanneer de dubbelsuikers verteerd moeten worden. Hiervoor is namelijk een intacte darmwand nodig met daarop de cellen die de dubbelsuiker-enzymen (maltase, lactase, sucrase) moeten produceren. Als deze enzymen niet voldoende geproduceerd kunnen worden, blijven er dus resten onverteerde koolhydraten achter in de dunne darm. Deze onverteerde koolhydraten (vooral dubbelsuikers) zakken vervolgens ook verder naar de dikke darm.

Wat is het effect van een dunne en dikke darm vol met onverteerde dubbelsuikers ?

De dubbelsuikers worden opgegeten door de darmflora: Bijna twee kilo aan bacterieen die de dubbelsuikers lekker opsmikkelen. Als beloning voor dit feestmaal laten ze ook iets voor de gastheer/vrouw achter: grote hoeveelheden (liters !) gas en ruime hoeveelheden zuur.

Wat gebeurt er nu ?

Het eerste wat de gastheer/vrouw merkt is dat ze veel meer gas in haar darmen heeft. Dit kan pijn gaan doen door de overdruk. Als gevolg wordt er meer geboerd en worden er meer (stinkende) winden gelaten. Daarnaast heeft het zuur een desastreuze uitwerking op de darmwand. De enzym-producerende cellen worden allemaal een voor een vernietigd.
Bij de volgende maaltijd zijn er dus nog minder intacte darmcellen aanwezig met als gevolg nog meer onverteerde dubbelsuikers, wat weer resulteert in nog meer bacterieen (die lekker gedijen op het heerlijke voer) en dus nog meer zuur en gas. Nu ontstaat er een vicieuse cirkel (deze gebeurtenissen blijven zich opvolgen tot in het oneindige).
Nog een extra detail: De darmwand probeert zich tegen het zuur te beschermen door een verdedigingslinie op te werpen, in de vorm van darmslijm. Dit slijm beschermt de darmwand tegen het zuur. Het voedsel kan echter ook niet meer in contact komen met de darmwand en dus ook niet de enzymen. Dit verergert het probleem dus nog verder.

Oplossing: Geen onverteerde koolhydraten eten

Voor de meeste lezer zal de oplossing nu wel triviaal zijn: Geen onverteerde koolhydraten meer eten. Dit betekent dus: Geen melk, geen tafelsuiker, stroop, rietsuiker, brood, pannenkoeken, etc, etc. (Dit klinkt nu heel heftig, maar op dit moment weet u nog niet wat voor alternatieven er zijn).
Op het moment dat de bacterieen geen dubbelsuikers meer ontvangen, begint hun populatie sterk af te nemen. Ze sterven de hongerdood. Het gevolg is dat er steeds minder zuur en gas uitgescheiden wordt door de bacterieen. Na ongeveer een week is de bacteriekolonie zodanig uitgedund, dat u nagenoeg symptoomvrij bent: U hoeft niet meer te boeren, winden te laten of zuur in uw keel te voelen. Ook vermindert de slijm en het bloed in uw darmen en dus ook uw ontlasting.

Na verloop van tijd: Compleet herstel van de darmen

Na verloop van tijd begint de darmwand te herstellen. Uw lichaam kan alle voedingsstoffen goed opnemen en u begint in gewicht toe te nemen. Na een jaar symptoomvrij het dieet gevolgd te hebben, zijn de darmwandcellen hersteld en kunnen ze weer de goede enzymen produceren (maltase en sucrase.. Lactase wordt al niet meer gemaakt na zuigelingentijd). Nu kan dus weer voorzichtig begonnen worden met het introduceren van dubbelsuikers en suikerketens. Belangrijk is om het vooral niet te overdrijven. De mens is niet gemaakt om grote hoeveelheden koolhydraten te eten. Net als een koe op krachtvoer (granen..Een koe hoort gras te eten. Door het krachtvoer _moet_ de koe wel grote hoeveelheden antibiotica slikken, anders overlijdt het snel aan de ontstekingen die overal opduiken), uit een koolhydraatrijk dieet zich uiteindelijk in vele gezondheidsproblemen.

Aannemelijk

Als u alles doorgelezen heeft, dan ziet u dat er helemaal geen hocus pocus bij komt kijken. Alles is zo logisch als het maar kan zijn. De effectiviteit van dit dieet is dus zeer aannemelijk en heeft bovendien reeds bij vele duizenden mensen (vooral in Amerika, waar deze theorie ontstaan is) gezorgd voor een compleet herstel van de darmen. Het boek waarin dit dieet beschreven staat, is zo succesvol, dat er inmiddels ook al een Duitse uitvoering is (vol met heerlijke recepten en kleurenfoto's). En inmiddels ook al een Spaanse uitvoering en over de Nederlandse vertaling wordt momenteel onderhandeld.

Medicijnen

Als u met het dieet begint, moet u wel uw medicijnen blijven nemen. Wanneer blijkt dat u hard vooruit gaat (qua gezondheid), dan kan in overleg met uw internist de medicatie verlaagd worden. De schrijver van dit artikel is trots te kunnen melden dat hij reeds 12 maanden vrij is van alle medicatie. Vele anderen zijn mij al voor gegaan en zijn zelfs al meer dan 10 jaar vrij van medicatie.

Waar te beginnen ?

Het belangrijkste is om nu het boek "Breaking The Vicious Cycle" te bestellen. Hierin staat alles zeer duidelijk beschreven en kunt u alles nalezen. Boeken bestellen

In het begin is het moeilijk om door te zetten. Als na een paar dagen echter blijkt dat de symptomen sterk beginnen af te nemen, dan neemt de motivatie sterk toe. Het is erg belangrijk om je streng aan het dieet te houden. Een enkel (tarwe-)koekje zal de symptomen weer terug laten keren. Na een tijdje begin je je veel beter te voelen en begint je kookkunst te verbeteren. Zeer snel begin je weer aan te komen. Binnen een maand na het begin van het dieet kan je de resultaten al terug zien in je bloedwaarden. Zeer snel daarna vind je het echt niet erg meer als je vrienden een Big Mac naar binnen werken, terwijl jij een gezonde salade eet.

Kijk op het hoofdmenu van SCDiet.nl voor meer informatie.

Met vriendelijke groet,


EdIndex   Let op: De advertenties hieronder bevatten waarschijnlijk recepten en pillen die niet toegestaan zijn bij het SCDiet:
 
Stel vraag in forum