Stel vraag in forum      
Index | Forum: () | Index forum | Nieuwe berichten
 

Schizofrenie

Wat is schizofrenie ?
Schizofrenie (of schizofrene psychose) is een aandoening waarbij psychotische symptomen voorkomen. Een psychose is een ernstige verstoringen van de werking van de geest. Psychose komt van het Griekse woord psyché, wat staat voor geest en het algemene innerlijke leven van de mens. Het achtervoegsel-ose betekent dat er sprake is van een verstoring of aandoening.

De psychotische symptomen bereiken een hoogtepunt tijdens de acute fasen van de ziekte. Deze houden aanvankelijk doorgaans slechts een korte tijd aan. Wanneer er sprake is van een evolutie naar een chronische toestand worden ze echter hardnekkiger.

Tijdens de psychotische fase kunnen allerhande aspecten van het geestesleven verstoord raken. Er is bv. sprake van isolatie, minder contact met familie en vrienden, zichzelf verwaarlozen, in bijzondere krachten geloven (bij zichzelf of anderen), zich bekeken, besproken of nagewezen voelen. Soms spreken mensen met schizofrenie van ongewone ervaringen, bv. dat ze krachten- of stralingsvelden voelen, gedachten kunnen lezen, boodschappen ontvangen, enz. Bij sommigen groeit ook de overtuiging dat ze een speciale opdracht moeten vervullen, dat ze één of ander groot onheil moeten voorkomen en dat zij alleen dat kunnen, dat ze gezonden zijn door god, enz.

De meest typische symptomen tijdens een psychotische periode zijn wanen, hallucinaties, chaotisch gedrag, een verwarde spraak en een vervlakking van het emotionele en gedachtenleven.
Bron: www.gezondheid.be
Het horen van stemmen in je hoofd behoort ook tot de mogelijke symptomen.

Duidelijke relatie tussen voeding (granen) en schizofrenie
Reguliere behandelingen gebruiken zware medicatie om de symptomen te onderdrukken. Mensen met schizofrenie moeten hun hele leven lang deze medicatie blijven gebruiken. Dit is dus geen oplossing en heeft negatieve effecten op de persoon.
Waar de reguliere geneeskunde helaas aan voorbij gaat is de relatie tussen voeding en verschillende geestesziekten. Deze studie, Is Schizophrenia rare if grain is rare ? toont aan dat samenlevingen waar geen granen gegeten worden, geen of nagenoeg geen gevallen van schizofrenie kennen. Wanneer deze zelfde samenlevingen echter overgaan op het graanrijke westerse dieet, komen er procentueel net zo veel gevallen van schizofrenie voor als in het Westen.

Een citaat:
'Only two overtly insane chronic schizophrenics were found among over 65,000 examined or closely observed adults in remote regions of Papua New Guinea (PNG, 1950-1967) and Malaita , Solomon Islands (1980-1981), and on Yap , Micronesia (1947-1948). In preneuroleptic Europe over 130 would have been expected. When these peoples became partially westernized and consumed wheat, barley beer, and rice, the prevalence reached European levels.''

Een uitgebreid artikel waar dit in toegelicht wordt vind je hier: Schizophrenia doesn't exist in countries were no grains are eaten.

De oplossing: Vermijden van granen en suikers in het dieet
De oplossing zal duidelijk zijn: Vermijd zowel de granen als suikers uit het dieet. Het Specifieke koolhydraten dieet doet dit exact. Bij het SCDiet mag er geen brood, pasta, aardappelen en mais gegeten worden, maar ook geen bietsuiker of rietsuiker. De volledige lijst toegestane en verboden voedingsstoffen vind je in deze lijst.

De oorzaak
De echte oorzaak ligt waarschijnlijk in het feit dat granen en geraffineerde suikers een zeer negatief effect op de darmen hebben. De darmen zijn een zeer belangrijk filter in het lichaam. Ze filteren alle voedingsstoffen, zodat alleen de verteerde delen in het bloed terecht komen. Bij mensen met schizofrenie (maar ook bij autisme en veel andere geestesziekten), komen er waarschijnlijk te veel onverteerde eiwitten en andere voedingsstoffen in het bloed terecht. Wanneer deze via het bloed de hersenen bereiken, raakt deze ontregeld.

Daarnaast speelt dat granen en suikers goede voeding zijn voor bacterieen, schimmels en gisten in de darmen. Deze produceren gifstoffen die ook door de darmwand opgenomen kunnen worden en zodoende ook de hersenen bereiken.

Een derde aspect is dat het westerse dieet erg weinig gezonde vetten bevat. Onder gezonde vetten versta ik verzadigde vetten zoals boter, kokosvet en dierlijke vetten (dit in volledige tegenspraak met de reguliere geneeskunde/biologie die juist de meervoudig onverzadigde vetten als gezond beschouwen, wat mijns inziens een grove misvatting is).
Het punt is dat de hersenen en het zenuwstelsel veel vetten nodig hebben (ze bestaan zelf grotendeels uit vet) om goed te werken en om gezond te blijven. Zonder deze vetten, kan de werking verstoord worden, met alle gevolgen van dien. Ik raad dus tevens aan veel boter, dierlijke vetten en kokosolie te nuttigen. Plantaardige olieen zoals maisolie, sojaolie dienen vermeden te worden.
Voor meer achtergrondinformatie over vetten en koolhydraten, zie mijn andere site, www.newtreatments.org.

Vitamine C en E zouden mogelijk ook een positieve bijdrage kunnen leveren. Zie Gunstig effect van vitamine C en E bij de behandeling van schizofrenie. Het SCDiet bevat echter al ruim voldoende van beide vitaminen en doordat er minder koolhydraten gegeten worden, daalt de behoefte aan vitamine C gigantisch (glucose in het bloed hindert werking vitamine C).

Waar te beginnen
Lees hier verder: Wat is het Specifieke Koolhydraten DieetIndex   Let op: De advertenties hieronder bevatten waarschijnlijk recepten en pillen die niet toegestaan zijn bij het SCDiet:
 
Stel vraag in forum